Kita svarbi su įstaigos veikla susijusi informacija

   
   2020 sausio – 2021 balandžio mėn. Lietuvoje buvo vykdomas EK finansuojamas bandomasis (pilotinis) projektas, skirtas skatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant pažangius bendradarbiavimo modelius. Projekte dalyvavo ir VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Projekto metu savanoriškai apsisprendusios dalyvauti įstaigos suformavo regiono bendradarbiavimo tarybą, prioretizavo aktualiausias bendradarbiavimo sritis bei atvejus regione. Išgryninus bendradarbiavimo sritis, buvo nustatomi pilotų tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai, apibrėžiami procesai ir pagal juos – atliekamas pilotavimas. Paskutinis piloto žingsnis – užfiksuotos išmoktos pamokos, įvardintos kylančias kliūtys ir pasiūlyti tolimesni žingsni atsakingos institucijoms, jog ligoninių bendradarbiavimas regione ir visoje Lietuvoje būtų stiprinimas. Pilotavimo projektai vyko visuose penkiuose Lietuvos regionuose ir bendradarbiavimo sritys apėmė nuo specialistų dalinimosi, telemedicinos iki pacientų srautų valdymo ar nuotolinių konsultacijų teikimo planavimo.
      Kauno regiono projekte dalyvaujančios įstaigos, pasirinko šias dvi bendradarbiavimo sritis:
  • Skubios stacionarinės ir ambulatorinės pagalbos srautų valdymas regione
  • Inovatyvių pirkimų planavimas

Kauno  regiono pilotavimo rezultatai ir siūlomi kiti žingsniai


LR Valstybinės darbo inspekcijos, Kauno teritorinio skyriaus informacija

Informuojame apie tai, kad LR Valstybinės darbo inspekcijos, Kauno teritorinis skyrius 2021 m. gruodžio 28 d. – 2022 m. sausio 17 d. atliko K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės partikrinimą.
Atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytus probleminius klausimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, ligoninei pateikti sekantys pasiūlymai bei rekomendacijos:
1. Pažymėtina, kad kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra darbo tarybos arba jos funkcijas
įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio, darbdavys privalo pateikti informaciją darbdavio lygmeniu veikiančiai
profesinei sąjungai. Profesinė sąjunga turi teisę pareikšti savo nuomonę darbdaviui dėl šios informacijos
(būsimų darbdavio sprendimų). Rekomenduojama plėtoti įstaigoje socialinį dialogą, užtikrinti ir kontroliuoti,
kad įstaigoje būtų laikomasi teisės aktų, susijusių su reguliariu darbuotojų atstovų informavimu ir
konsultavimu.
2. Organizuoti darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įstaigos darbuotojų kolektyvo susirinkime.
Paskirti naujus darbdavio atstovus į darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau - DSS) komitetą bei patvirtinti
naują DSS komiteto narių sudėtį. Duomenis apie naujai išrinktus darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei
DSS komiteto narius paskelbti viešai visiems įmonės darbuotojams.
3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja ūkio subjekto vadovą (darbdavį)
informuoti darbuotojus apie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atlikto patikrinimo rezultatus.
Rekomenduojame užtikrinti šio įpareigojimo įgyvendinimą.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-20 15:56