Kita svarbi su įstaigos veikla susijusi informacija

       2020 sausio – 2021 balandžio mėn. Lietuvoje buvo vykdomas EK finansuojamas bandomasis (pilotinis) projektas, skirtas skatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant pažangius bendradarbiavimo modelius. Projekte dalyvavo ir VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Projekto metu savanoriškai apsisprendusios dalyvauti įstaigos suformavo regiono bendradarbiavimo tarybą, prioretizavo aktualiausias bendradarbiavimo sritis bei atvejus regione. Išgryninus bendradarbiavimo sritis, buvo nustatomi pilotų tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai, apibrėžiami procesai ir pagal juos – atliekamas pilotavimas. Paskutinis piloto žingsnis – užfiksuotos išmoktos pamokos, įvardintos kylančias kliūtys ir pasiūlyti tolimesni žingsni atsakingos institucijoms, jog ligoninių bendradarbiavimas regione ir visoje Lietuvoje būtų stiprinimas. Pilotavimo projektai vyko visuose penkiuose Lietuvos regionuose ir bendradarbiavimo sritys apėmė nuo specialistų dalinimosi, telemedicinos iki pacientų srautų valdymo ar nuotolinių konsultacijų teikimo planavimo.
      Kauno regiono projekte dalyvaujančios įstaigos, pasirinko šias dvi bendradarbiavimo sritis:
  • Skubios stacionarinės ir ambulatorinės pagalbos srautų valdymas regione
  • Inovatyvių pirkimų planavimas

Kauno  regiono pilotavimo rezultatai ir siūlomi kiti žingsniai

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-07 15:48