Darbo užmokestis


2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 243 1130
Administracija 18 1793
Gydytojai 19 1825
Slaugytojai 51 1383
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
16 1208
Kitas personalas 139 850

2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 218 1030
Administracija 17 1325
Gydytojai 17 1798
Slaugytojai 46 1238
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1065
Kitas personalas 123 798

2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 223 1076
Administracija 16 1428
Gydytojai 20 1616
Slaugytojai 48 1283
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
14 1192
Kitas personalas 125 851

2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 227 1116
Administracija 16 1545
Gydytojai 20 1824
Slaugytojai 49 1279
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1261
Kitas personalas 126 866

2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 239 1174
Administracija 17 1773
Gydytojai 21 1838
Slaugytojai 51 1409
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1244
Kitas personalas 135 902

2019 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 227 1099
Administracija 17 1518
Gydytojai 20 1769
Slaugytojai 48 1302
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1191
Kitas personalas 127 854

Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-29 11:52