Darbo užmokestis


2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 234 1547
Administracija 22 2305
Gydytojai 15 2964
Slaugytojai 52 1787
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
16 1681
Kitas personalas 129 1140

2022 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 245 1596
Administracija 22 2369
Gydytojai 17 2863
Slaugytojai 53 1876
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1766
Kitas personalas 138 1194

2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 249 1586
Administracija 22 2291
Gydytojai 17 2983
Slaugytojai 55 1859
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1792
Kitas personalas 140 1178

2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 238 1542
Administracija 23 2288
Gydytojai 15 3078
Slaugytojai 49 1832
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1682
Kitas personalas 136 1126

2021 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 236 1516
Administracija 21 2396
Gydytojai 16 2744
Slaugytojai 50 1744
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 16 1623
Kitas personalas 133 1130

2020 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 235 1385
Administracija 18 2084
Gydytojai 18 2404
Slaugytojai 50 1659
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1471
Kitas personalas 134 1041

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-11 14:39