Darbo užmokestis


2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 261 1682
Administracija 17 2514
Gydytojai 18 3113
Slaugytojai 62 2039
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
18 1758
Kitas personalas 146 1248

2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 252 1696
Administracija 17 2375
Gydytojai 18 3000
Slaugytojai 57 2128
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
17 2101
Kitas personalas 144 1244

2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 249 1586
Administracija 22 2291
Gydytojai 17 2983
Slaugytojai 55 1859
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1792
Kitas personalas 140 1178

2022 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 252 1537
Administracija 21 2302
Gydytojai 18 2695
Slaugytojai 56 1784
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 17 1614
Kitas personalas 140 1163

2022 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 245 1567
Administracija 22 2317
Gydytojai 17 2876
Slaugytojai 54 1827
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1713
Kitas personalas 137 1169

2021 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 236 1516
Administracija 21 2396
Gydytojai 16 2744
Slaugytojai 50 1744
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 16 1623
Kitas personalas 133 1130

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-09 08:21