Darbo užmokestis


2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 243 1130
Administracija 18 1793
Gydytojai 19 1825
Slaugytojai 51 1383
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
16 1208
Kitas personalas 139 850

2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 230 1295
Administracija 18 2033
Gydytojai 18 2100
Slaugytojai 48 1599
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1365
Kitas personalas 131 968

2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 229 1400
Administracija 18 1965
Gydytojai 17 2588
Slaugytojai 48 1692
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1467
Kitas personalas 131 1049

2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 218 1716
Administracija 20 2544
Gydytojai 17 3102
Slaugytojai 52 1962
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1842
Kitas personalas 134 1298

2020 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 235 1385
Administracija 18 2084
Gydytojai 18 2404
Slaugytojai 50 1659
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1471
Kitas personalas 134 1041

2019 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 227 1099
Administracija 17 1518
Gydytojai 20 1769
Slaugytojai 48 1302
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1191
Kitas personalas 127 854

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-08 10:53