Darbo užmokestis


2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 232 1462
Administracija 21 2390
Gydytojai 17 2357
Slaugytojai 48 1688
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1504
Kitas personalas 131 1108

2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 236 1512
Administracija 21 2554
Gydytojai 17 2571
Slaugytojai 49 1735
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
16 1595
Kitas personalas 133 1118

2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 236 1548
Administracija 20 2351
Gydytojai 16 2969
Slaugytojai 51 1720
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
16 1712
Kitas personalas 132 1167

2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 238 1542
Administracija 23 2288
Gydytojai 15 3078
Slaugytojai 49 1832
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1682
Kitas personalas 136 1126

2021 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 236 1516
Administracija 21 2396
Gydytojai 16 2744
Slaugytojai 50 1744
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 16 1623
Kitas personalas 133 1130

2020 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 235 1385
Administracija 18 2084
Gydytojai 18 2404
Slaugytojai 50 1659
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1471
Kitas personalas 134 1041

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-07 15:20