Naujiena

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo indikacijos


2023 03 30

Siuntimą gauti  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą išduoda gydantis gydytojas asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka žemiau išvardintus reikalavimus.

Stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos gali būti teikiamos pacientams tik tais atvejais, kai pacientui nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra, kai nustatomas didelis slaugos paslaugų poreikis (45 ir daugiau balų).
Slaugos paslaugų poreikis yra vertinamas užpildant Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną, nurodytą Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede. 
Prie tokių asmenų priskiriami:
  • asmenys, kurie buityje yra priklausomi nuo kito asmens (reikalinga pagalba valgant, rūpinantis asmens higiena, rengiantis, judant);
  • asmenys, kurių sutrikusi minčių raiška ir orientacija aplinkoje;
  • nevaikštantys asmenys, kurie yra nepaslankūs lovoje (be kito asmens pagalbos nesugeba atsisėsti, persėsti iš lovos ant WC kėdės, apsiversti nuo vieno šono ant kito);
  • asmenys, kuriems yra nustatytos būklės, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens (ligos kodai pagal TLK-10-AM – Z74.1-Z74.9) arba nejudrumas (ligos kodas pagal TLK-10-AM – R26.3).

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-30 15:40