Darbo pasiūlymai

      Šiuo metu VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė kviečia prisijungti prie savo kolektyvo:   bendrosios praktikos slaugytoją, slaugytojo padėjėją, pagalbinį darbuotoją, virėjo padėjėją-virtuvės darbininką, pagalbinį darbuotoją-valytoją.

Įstaigos pavadinimas

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pareigos

Bendrosios praktikos slaugytojas

Darbo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

Reikalavimai

Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;

Asmeninė iniciatyva bei gebėjimas dirbti komandoje.

Funkcijos:

Atlikti bendrosios praktikos slaugytojo darbo funkcijas;

Laiku ir tinkamai atlikti paskirtas gydymo ir diagnostines procedūras;

Pildyti medicininę dokumentaciją.

Darbo užmokestis

1411,00 € neatskaičius mokesčių

Dirbant nakties metu ir švenčių dienomis, atlyginimas didėja proporcingai išdirbtam laikui.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Asmens dokumentas

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

El. paštas: nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nerijus Benevičius

Specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais

Tel: +370 682 02023

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2022 m. balandžio 25 d. (Darbo sutartį galima sudaryti ir anksčiau)

Įstaigos pavadinimas

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pareigos

Slaugytojo padėjėjas

Darbo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

Reikalavimai

Atitinkantis Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ keliamus kvalifikacijos reikalavimus;

.

Funkcijos:

teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal vidaus ir išorės teisės aktų reikalavimus, savarankiškai ar kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti slaugytojo padėjėjas.

Darbo užmokestis

929,00 € neatskaičius mokesčių

Dirbant nakties metu ir švenčių dienomis, atlyginimas didėja proporcingai išdirbtam laikui.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Asmens dokumentas

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

El. paštas: nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nerijus Benevičius

Specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais

Tel: +370 682 02023

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2022 m. balandžio 25 d. (Darbo sutartį galima sudaryti ir anksčiau)

Įstaigos pavadinimas

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pareigos

Pagalbinis darbuotojas

Darbo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

Reikalavimai

Pradinis išsilavinimas;

.

Funkcijos:

Fizinė pagalba medicininiam personalui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Darbo užmokestis

889,00 € neatskaičius mokesčių

Dirbant nakties metu ir švenčių dienomis, atlyginimas didėja proporcingai išdirbtam laikui.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Asmens dokumentas

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

El. paštas: nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nerijus Benevičius

Specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais

Tel: +370 682 02023

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2022 m. balandžio 25 d. (Darbo sutartį galima sudaryti ir anksčiau)

Įstaigos pavadinimas

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pareigos

virėjo padėjėjas - virtuvės darbininkas

Darbo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

Reikalavimai

Pagrindinis išsilavinimas

išklausęs privalomųjų higienos žinių programą

Funkcijos:

Pirminis daržovių paruošimas.

Indų, katilų  plovimas.

Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvės patalpose.

Darbo užmokestis

915,00 € neatskaičius mokesčių

636,00 € po mokesčių

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Asmens dokumentas

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nerijus Benevičius

Specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais

Tel: +370 682 02023

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2022 m. balandžio 25 d. (Darbo sutartį galima sudaryti ir anksčiau)

 

Įstaigos pavadinimas

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pareigos

Pagalbinis darbuotojas - valytojas

Darbo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Vičiūnų skyrius

Kruonio g. 21 LT-45370, Kaunas

Reikalavimai

pradinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinę kvalifikacija bei išklausęs higienos mokymo instruktažą.

Funkcijos:

Pagalbinio darbuotojo - valytojo pagrindinė pareiga - kokybiškai atlikti valymo darbus. Kruopščiai sąžiningai atlikti paskirtų patalpų valymą, prisilaikant sanitarinio higieninio režimo taisyklių.

Darbo užmokestis

773,00 € neatskaičius mokesčių.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Asmens dokumentas

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Panemunės skyrius

Raudonojo Kryžiaus g. 1, LT-45379 Kaunas

nerijus.benevicius@kgriniausligonine.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Nerijus Benevičius

Specialistas darbui su žmogiškaisiais ištekliais

Tel: +370 682 02023

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2022 m. balandžio 25 d. (Darbo sutartį galima sudaryti ir anksčiau)

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-25 14:09