Nuostatai

  • Įstaigos įstatai
  • Kokybės politika
  • Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės
  • Įstaigos etikos kodeksas
  • Vaistinių preparatų reklamos renginių organizavimo VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašas
  • Slaugos protokolų sąrašas
  • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis
  • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedas Nr.2
Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-15 08:07