Darbo užmokestis


2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 219 765
Administracija 19 994
Gydytojai 18 1238
Slaugytojai 46 908
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 778
Kitas personalas 121 602

2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 61 841,97
Administracija 2 1081,54
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 9 784,85
Gydytojai 5 11325,96
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 13 819,19
Slaugytojų padėjėjai 22 587,74
Kitas personalas 10 452,54

2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 63 802,5
Administracija 2 1152,46
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 9 741,5
Gydytojai 5 1047,82
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 14 782,82
Slaugytojų padėjėjai 24 569,4
Kitas personalas 9 521,03

2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Administracija 2 1133,83
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 8 727,4
Gydytojai 5 1132,19
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 14 805,95
Slaugytojų padėjėjai 23 627,83
Kitas personalas 10 448,18
Iš viso 62 812,58

2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 218 1030
Administracija 17 1325
Gydytojai 17 1798
Slaugytojai 46 1238
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
15 1065
Kitas personalas 123 798

2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų  kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 223 1076
Administracija 16 1428
Gydytojai 20 1616
Slaugytojai 48 1283
Kitas personalas, teikiantis asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
14 1192
Kitas personalas 125 851

2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų kategorijos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis Eur
Bendras 227 1116
Administracija 16 1545
Gydytojai 20 1824
Slaugytojai 49 1279
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslauga 15 1261
Kitas personalas 126 866

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-10 13:55